درب صندوق KMC K7 کار نمیکنه چیکار کنم ؟

در صورتی که خودرو KMC K7 به شما مراجعه کند و درب صندوق خودرو K7 به صورت باز و یا نیمه باز مانده و بعد از زدن دکمه بستن اتوماتیک درب صندوق هیچ عملیاتی صورت نمی گیرد باید با استفاده از دیاگ مهاد صنعت عملیات تعریف درب صندوق را انجام دهید .

درب صندوق kmc k7 کار نمیکنه برای رفع مشکل کار نکردن صندوق کی ام سی k7 چیکار کنم
برای انجام عملیات تعریف درب صندوق کی م سی K7 با استفاده از دیاگ مهادصنعت باید کارهای زیر را انجام دهید ( توجه داشته باشید در کل این فرایند ها باید خودرو در حالت سوئیچ باز باشد ) :
  • از منوی دیاگ مهاد صنعت وارد گزینه محصولات کرمان موتور شده و بعد گزینه K7 را انتخاب کنید
  • در منوی بعد ماژول بدنه یا همان BCM را انخاب می کنیم
  • در منوی بعد وارد گزینه عملکدهای خاص می شویم
  • ابتدا پاک کردن مقادیر اولیه صندوق عقب برقی را میزنیم
  • بعد از پاک کردن باید مقداردهی اولیه صندوق عقب برقی را انتخاب کنبم