مشکل تقه زدن و خلاص شدن گیربکس KMC K7 با استفاده از دیاگ مهادصنعت

 

تعمیر گیربکس kmc k7 یا جک k7 با استفاده از دیاگ