دسته بندی تجهیزات


شرکت تجهیزات تعمیرگاهی پاریزان صنعت


لیست محصولات

بالانس چرخ کامپیوتری اسمارت وان نیو SMART1 One New-ParizanSanat Digital Wheel Balance Model Smart One

بالانس چرخ کامپیوتری اسمارت وان نیو SMART1 One New

توضیحات بیشتر
دستگاه لاستیک درار پاریزان صنعت مدل Turbo 3-Tire changer device model Turbo 3 pa

دستگاه لاستیک درار پاریزان صنعت مدل Turbo 3

توضیحات بیشتر
جک قیچی هیدرولیکی 5 تن پاریزان صنعت مدل HSL500-ParizanSanat HSL500

جک قیچی هیدرولیکی 5 تن پاریزان صنعت مدل HSL500

توضیحات بیشتر
جک قیچی دوبل 4 تن هیدرولیکی مدل HDSL402 پاریزان صنعت-ParizanSanat Double Scissors Hydraulic 4 Ton Jack Model HDSL402

جک قیچی دوبل 4 تن هیدرولیکی مدل HDSL402 پاریزان صنعت

توضیحات بیشتر
جک دوستون 3.5 تن هیدرولیکی پاریزان صنعت مدل HTL352-Parizan Sanat Jack Model HTL352

جک دوستون 3.5 تن هیدرولیکی پاریزان صنعت مدل HTL352

توضیحات بیشتر
جک قیچی هیدرولیکی ارتفاع یک متر پاریزان صنعت مدل HSL301-ParizanSanat Hydraulic Scissors jack one meter high

جک قیچی هیدرولیکی ارتفاع یک متر پاریزان صنعت مدل HSL301

توضیحات بیشتر
جک چهارستون 4 تن هیدرولیکی پاریزان صنعت HFL400-ParizanSanat Jak

جک چهارستون 4 تن هیدرولیکی پاریزان صنعت HFL400

توضیحات بیشتر
جک دو ستون ماردونی پاریزان صنعت ظرفیت 3 تن MTL301-Parizan Sanat two-column jack capacity 3 tons model MTL301

جک دو ستون ماردونی پاریزان صنعت ظرفیت 3 تن MTL301

توضیحات بیشتر
جک دوستون هیدرولیکی 5تن پاریزان صنعت مدل HTL500-ParizanSanat Jack 5ton Model HTL501,HTL502,HTL503

جک دوستون هیدرولیکی 5تن پاریزان صنعت مدل HTL500

توضیحات بیشتر
جک دوستون هیدرولیکی 7تن پاریزان صنعت مدل HTL700-ParizanSanat Jack 7ton Model HTL700

جک دوستون هیدرولیکی 7تن پاریزان صنعت مدل HTL700

توضیحات بیشتر
جک قیچی دوبل 3.5 تن هیدرولیکی مدل HDSL352 پاریزان صنعت-3.5 Ton Double Scissors Hydraulic Jack Model HDSL 352 ParizanSanat

جک قیچی دوبل 3.5 تن هیدرولیکی مدل HDSL352 پاریزان صنعت

توضیحات بیشتر
جک دوستون هیدرولیکی 4 تن پاریزان صنعت مدل HTL400-ParizanSanat Jack 4ton Model HTL400

جک دوستون هیدرولیکی 4 تن پاریزان صنعت مدل HTL400

توضیحات بیشتر
بالانس چرخ دیجیتال پاریزان صنعت Bella D-ParizanSanat Digital Wheel Balance Model Bella D

بالانس چرخ دیجیتال پاریزان صنعت Bella D

توضیحات بیشتر
لاستیک درار 3 پدال پاریزان صنعت Turbo 1-ParizanSanat Tire changer device model Turbo 1

لاستیک درار 3 پدال پاریزان صنعت Turbo 1

توضیحات بیشتر