دسته بندی تجهیزات


تعمیر انواع دستگاه گریس پمپ

09121058842

گریس پمپ بادی کلیه گریس پمپهای بادی باید اولا گریس رو توسط روغن شل کنیدو سپس از توری بسیار ریز عبور دهید تا کاملا تمیز شود و داخل سطل مخصوص گریس پمپ بریزید و بعد فالوپایت را رو گریس قرار دهید یعی کنید اگر میتوانید فالوپلیت رو سنگین کنید تا گریس پمپ راحت تر کار کنه دوستان در جریان باشند اکثر خرابی گریس پمپ ها به خاطر این است که زمانی هم که کار نمیکنن پمپ داره کار میکنه و قفل نمیکنه این به دلیل گرفتن اشعال سر راه قفل کن میباشدکه نمگذاره کاملا قفل شود لطفا خودتان جهت تمیز کردن اقام نکنیدو به تعمیر کار مراجعه فرمایید