دسته بندی تجهیزات


تعمیر انواع کمپرسور باد نیتروژن

09121058842

نیتروژن در حال حاضر انواع زیادی نیتروژن با مارکهای مختلف در بازار موجود است که تفاوت انها در وکیوم داشتن و اتومات بودن است اکثر نیتروژنهای ایرانی هم دستی هستنی و هم وکیوم ضعیفی دارن.کلا دستگاههایی که وکیوم دارن خلوص نیتروژن بیشتری را تزریق میکنند. اینگونه دستگاهها اکثرا چینی هستندو کار کرد سادهای دارن و بعلت ساده بودن خرابی کمتری دارن و اکثر خرابی ها مربوط به شیر برقی میباشد لطفا سر خود کاری نکنید و به فروشنده هماهنگ باشید