دسته بندی تجهیزات


تعمیر انواع دستگاه لاستیک درار سواری و سنگین

09121058842

اکثر خرابیهای که در لاستیک درا بروز میکند بابت خرابی روغن زن ایجاد میشود و اگر لاستیک درار باد بدهد ویا خوب کار نکند بخاطر نرسیدن روغن به سیستم باد میباشد و وقتی که پدالها خشک کارکنند دستگاه شروع به باد دادن از جایی که صدا خفه کن وجود دارد میده و ضمنا قدرت رو پایین میاورد و موجب خرابی پکینگها و اورینگها میشوداگر چنانچه روغن زن کار میکند ولی دستگاه مورد دارد حتما با یک متخصص تماس بگیرید و سر خود دست نزنید هر عمل شما بطور نا خداگاه باعث خرابی بیشتر و هزینهای بالاتر میگردد