دسته بندی تجهیزات


تعمیر انواع ساکشن روغن گیربکس و موتور

09121058842

ساکشن روغن گیر بکس به علت کرانی کیربکس اگثر اتومبیلهای اتوماتیک خواهش میکنم حتما قبل از خرید تحقیق و مطالعه راجب دستگاه داشته باشند و از جا ی مطمعا تهیه فرمایند و بهتری گزبنه راجب تحقیق از کسانیست که با دستگاه در تعمیر گاها مشغول به کار هستند