دسته بندی تجهیزات


تعمیر انواع جک های تعمیرگاهی دوستونه و چهار ستونه

09121058842

جک دوستونه و چهار ستونه کلا جکها باید بازدید سالانه داشته باشند و اکثر مشکلات دوستان بابت دیر عملکرد بالا و پاین رفتن میباشد دوستان باید این را درنظر داشته باشند که کلیه جکها باید توسط متخصص بازدید و رفع خرابی گردد و حتما باید بازدید دوره ای داشته باشدو دوستان در نظر داشته باشند به هیچ عنوان دستگاه رو جهت تعمیر در اختیار افراد غیر متخصص نگذارن چون هم با جون خودشان و همکارنشان بازی میکنند